Reklama Reklama

Standard Znaleziono 15 produkty

Standard
STANDARD
Znajdzie tu Zainteresowany wszystko, co ma związek z badaniem psychologiczno- pedagogicznym dziecka ( pacjenta), które jest podstawą każdej terapii ( nie tylko ) logopedycznej.
Obowiązujące BADANIE PSYCHOLOGICZNE dla potrzeb realizacji IPT ma za zadanie określić:
- poziom rozwoju umysłowego dziecka ( II - Iloraz Inteligencji)
- poziom rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych
- integrację percepcyjno- motoryczną
Ten zakres badawczy jest zarezerwowany zasadniczo dla psychologa i nie możemy zamieścić tu stricte psychologicznych materiałów, prób czy testów diagnostycznych.
Jeśli dziecko jest w wieku szkolnym dodatkowym koniecznym badaniem jest Badanie Pedagogiczne.
Ma ono za zadanie:
- poznanie dotychczasowej kariery ucznia
- określenie rodzaju i zakresu trudności dziecka oraz stosowanych dotychczas form i środków pomocy
- ocena poziomu pisania ( ze wzoru, z pamięci, ze słuchu)
- ocena poziomu, tempa i techniki czytania
- sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych
- uzyskanie informacji o umiejętnościach dziecka w zakresie innych przedmiotów np. historii, geografii.
Z zakresu diagnozy pedagogicznej zamieszczamy tu właśnie wszelkie dostępne i cenne materiały diagnostyczne. Ponadto pod tą zakładką chcemy zamieścić specjalistyczne próby (jeśli takie ukażą się na naszym rynku i będą osiągalne i co najistotniejsze diagnostyczne) do badania: lokomocji dużej, lokomocji małej ( grafomotoryki), orientacji przestrzennej, lateralizacji, integracji percepcyno-motorycznej, koncentracji czy logicznego myślenia. Są to obszary wymagające dodatkowego usprawniania i prawie zawsze towarzyszą wadom i zaburzeniom mowy. Materiały do ich terapii zamieściliśmy w dziale Terapia Psychomotoryczna , która w naszej koncepcji pracy jest terapią wspomagająco- uzupełniającą.

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

KONTAKT


P.W.D. APEX
ul. Kopernika 12, Strzałków
97-500 Radomsko
woj. Łódzkie, Polska


Nasi konsultanci odpowiedzą na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00-16:00


tel.:(44) 685-38-01

tel.:(44) 685-32-09

fax.:(44) 685-32-20


e-mail: biuro@pwdapex.pl,

zamowienia@pwdapex.pl,

apex@pwdapex.pl