Reklama Reklama

Profesjonalny zestaw do stymulacji i terapii mowy, języka, komu

Profesjonalny zestaw do stymulacji i terapii mowy, języka, komu

Język jako środek komunikacji  formuje się wraz z kształtowaniem się wszystkich innych funkcji poznawczych dziecka  oraz jego  emocji i uczuć. Umiejętności językowe są zależne od całości rozwoju dziecka, ale werbalizacja ( mowa foniczna) wpływa także na ich rozwój.

Więcej szczegółów


4 690,00 zł brutto

apex

Dla  zaprogramowania pracy stymulacyjnej lub ( i) terapeutycznej w zakresie mowy i języka         

konieczna jest:
– znajomość etapów nabywania mowy i języka  na wszystkich jego podsystemach ( fonetyczno- fonologiczny czyli  artykulacja i różnicowanie opozycji fonemowych,  semantyczny czyli słownictwo,  morfologiczny czyli reguły odmiany wyrazów i reguły tworzenia nowych wyrazów oraz  syntaktyczny czyli reguły budowy zdań ) dla dziecka prawidłowo rozwijającego się
– diagnoza wieku rozwojowego dziecka ( a nie jego wieku chronologicznego)
dla poszczególnych funkcji psychicznych  ( nie tylko mowy!), co będzie stanowić bazę do wyznaczenia  poziomu rozpoczęcia  stymulacji lub ( i) terapii
– frekwencji  i pragmatyzmu wyrazów w języku potocznym ( z uwzględnieniem  wskazówek glottodydaktyki)
– stworzenie przedpola do prowadzenia właściwej terapii mowy i języka ( w naszej koncepcji pracy jest to MWSL czyli Metoda Wstępnej Stymulacji Logopedycznej)  lub ( i) równoległe ćwiczenie wszystkich funkcji poznawczych stosownie do postawionej diagnozy wieku rozwojowego danej   funkcji.

 

Poniżej przedstawiamy normy rozwoju mowy i języka dla poszczególnych etapów wiekowych
dzieci prawidłowo rozwijających się oraz kluczowe ćwiczenia ułożone chronologicznie w oparciu o zasady: naturalnego  rozwoju,  stopniowania trudności i strefę  najbliższego rozwoju.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń  w zakresie mowy i języka  należy dziecko bardzo dokładnie zdiagnozować  również w zakresie ustalenia etapu i poziomu osiągniętego wieku rozwojowego w zakresie:

1.Sprawności motoryczne i  manualne
2.Spostrzeganie wzrokowe
3.Spostrzeganie  słuchowe
4.Lateralizacja
5.Zachowania społeczne i emocjonalne
oraz w przypadku poważniejszych zaburzeń rozwojowych ( np. autyzm, afazja dziecięca, alalia)
6.Naśladownictwo
7.Zabawa
8.Pamięć
9.Funkcjonowanie prawej i lewej pólkuli mózgu ( kategoryzacje, analiza i synteza na materiale atematycznym ( symbolicznym),  analiza i synteza na materiale tematycznym, koncentracja i pamięć bezpośrednia, grafopercpcja).
10.Diagnoza poziomu funkcji intelektualnych  - ustalanie II ( badanie psychologiczne)


ORAZ
dokładnie zapoznać się z opisem merytorycznym zawartych w pakiecie pomocy  specjalistycznych. Prowadzenie stymulacji lub ( i) terapii  szczególnie małego dziecka wymaga  bardzo bogatego i urozmaiconego warsztatu pracy. Osiągnięcie celu  terapeutycznego wymaga  często wielokrotnego powtarzania  ćwiczenia aż do jego całkowitego opanowania, ale zawsze  na innym materiale ćwiczeniowym.

 
Zebrane w pakiecie pomoce  oczywiście nie wyczerpują wszystkich dostępnych w danym zakresie  na rynku, ale są reprezentatywne dla  poszczególnych kategorii ćwiczeń. 

 

Zestaw zawiera:
1.Podstawowe  zabawki: lalka, samochód osobowy, autobus, piłka, samolot, plastikowe    zwierzątka domowe, plastikowe zwierzątka dzikie, łóżeczko, miś, wiaderko, łopatka, klocki
2.Atrapy pokarmów:  małe warzywa, małe owoce, mięso i frytki, pieczywo, sery, zestaw jajek, zestaw produktów spożywczych 
3. Kołysanki na płytce CD
4.  Ilustrowane książeczki z wierszykami 
5. Ilustrowane bajki i baśnie w książeczkach i na płytce CD
6. Książeczki z krótkimi tekstami drukowanymi  ( proza)
7. Komplet kukiełek ( pacynek) do odgrywania scen tematycznych

 

Pomoce specjalistyczne:
8. Masaż logopedyczny na płytce CD
9 .Zestaw do komunikacji.  Zabawy dźwiękonaśladowcze
10.Słucham i uczę się mówić. Samogłoski i wykrzyknienia
11.Moje pierwsze słowa zestaw 1 i 2 ( wyrażenia dźwiękonaśladowcze  i samogłoski oraz rzeczowniki )

12. 24 talie  kart z serii " Rozwijamy mowę i myślenie" obejmujące kategorie tematyczne: ( Zabawki, Przybory szkolne, Jedzenie, Ciało, Zawody, Owoce, Warzywa, Osoby, Ubrania cz. I i II, Pojazdy, Dodatki, Zwierzęta na wsi, Zwierzęta w zoo, Zwierzęta w lesie, Zwierzęta inne, Pokój cz. I i II, Kuchnia cz. I i II,  Łazienka cz. I i II, Dom)  

13. Od obrazka o słowa  
14.Zestaw do rozwoju fleksji i składni
15. Powtarzam, rozumiem, nazywam. Zestaw 1, 2, 3. Elżbieta Bierońska
16.Quiz przyrodniczy z wesołymi zagadkami.
17. 3, 4, 6, 8  elementowe Historyjki obrazkowe
18. Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami J Cieszyńska,
19. Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki (275 zdjęć)  
20. Układamy historyjki
21. Emocje - Zestaw kart
22. Zestaw Słowijki
23. Alfabet litery - drukowane
24. Alfabet – litery pisane
25. Pakiet UWW ( Usuwamy Wady Wymowy)  

 

Uwaga! Skład   pakietu oraz cena  może ulegać zmianie stosownie do dostępności pomocy na rynku. Zawsze jednak dobór pomocy uwzględniać będzie ich  aspekt i przydatność merytoryczną.

 

Normy rozwoju mowy  od 0 do 12 miesiąca życia dla dzieci prawidłowo rozwijających się.

Wiek

Umiejętności oczekiwane rozwojowo

2 miesiące

- wokalizacja pierwszych samogłosek
- wydawanie dźwięków, które nie przypominają ludzkiej mowy

4 miesiące

- doskonalenie repertuaru samogłosek
- pojawienie się pierwszych (prymarnych) spółgłosek

6 miesięcy

- powtarzanie ( naśladowanie) sylab charakterystycznych
dla języka ojczystego

- gaworzenie samo naśladowcze

8 miesięcy

- naśladowanie, powtarzanie oraz samodzielna wokalizacja sylab
- rozumienie wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym

9 miesięcy

- pojawienie się gestu wskazywania palcem

- początek kształtowania się pola wspólnej uwagi oraz rozumienia intencji komunikacyjnych

10 miesiąc

- pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych
- rozumienie prostych słów ( najczęściej rzeczowników w mianowniku)

12 miesiąc

- rozumienie prostych poleceń, niektórych nazw osób, przedmiotów i
czynności
- samodzielne wypowiadanie kilku wyrazów
- powtarzanie sylab i słów wypowiadanych przez dorosłego

 

Normy rozwoju mowy  od 12 do 24  miesiąca życia dla dzieci prawidłowo rozwijających się.

Wiek

Umiejętności oczekiwane rozwojowo

13-16 miesiąc

- posługiwanie się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności
- wyrazy głównie amorficzne, zbudowane z re- duplikowanych sylab otwartych
-doskonalenie zdolności dzielenia uwagi z dorosłymi

18 miesiąc

-dalszy rozwój słownictwa, wypowiedzi w
większości jednowyrazowe, rzadziej dwuwyrazowe bez odmiany
- rozwój rozumienia prostych zdań ( głównie poleceń i zakazów)

24 miesiące

- stały wzrost słownictwa
- pojawienie się wypowiedzi dwuwyrazowych i początki fleksji -jako pierwsza pojawia się deklinacja
- w odmianie czasownika najczęściej używana jest 3 os. lp. także w znaczeniu 1 os. trybu orzekającego
- występują także formy 2 os. lp. trybu rozkazującego

 

Słownik czyli system  semantyczny ( leksykalny) prawidłowo rozwijającego się  dziecka 2- letniego obejmuje:

1. RZECZOWNIKI – około 120
Nazwy osób z najbliższego otoczenia takie jak m.in:
mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek, imiona rodzeństwa, pan, pani, pan ( pani doktor)
- Nazwy zwierząt  domowych  i dzikich realizowanych często onomatopeicznie:  krowa ( mu), kot ( miau), pies ( hau), kura ( ko- ko), ptak – wróbelek ( frrr, ćwier- ćwir), koń ( iha ha), świnka ( kwi- kwi), koza ( meee), owieczka ( beee), żaba ( kum), słoń, lew

Nazwy pokarmów: sok, mleko, jajko, kaszka, bułka, chleb, cukierek, czekolada, herbata, kawa, zupa, jabłko, kakao, banan, masło,  ser.

- Nazwy zabawek: lalka, miś, auto, piłka, klocki, książeczka, bajka, rowerek, wiaderko, łopatka, sanki, kredki, pociąg, balon
- Nazwy części ciała: oko, nos, buzia, ucho, włosy, ręka, noga, brzuch, głowa, pupa
- Nazwy ubrań: spodnie, spódniczka, bluzeczka, kurtka, buty, czapka, szalik, rękawiczki, sweter, skarpetki, kapcie, majtki, koszulka, piżama.
-Wyposażenie domu:  lampa, stół, łóżko, okno, telewizor, radio, wieża, ( wieża magnetofonowa), kubek, talerz, łyżka, butelka, zegar, poduszka, kocyk, telefon.

Świat poza domem: drzewo, słońce, piaskownica, plac zabaw, spacer, auto, autobus, samolot, pociąg, rower, sklep, dom, dym, deszcz, śnieg, noc, dzień, ulica.
2. CZASOWNIKI – używane zwykle w 3 os.l p: - około 25- 30
spać, jeść, pić, dawać ( daj), iść, jechać, kupić,  boleć, oglądać, mieć, siedzieć,  bać się, bawić się, układać, latać, kąpać, sikać, czytać, mówić, płakać, biegać, całować, spać, upaść, rysować.
3. PRZYMIOTNIKI - około 10-12
duży, mały, gorący, ciepły, dobry, zły, głodny; czasami również: brzydki, ładny, czysty, brudny chory.
4. PRZYSŁÓWKI - około 6-8
ciepło, zimno, szybko, powoli, ładnie, brzydko, dobrze, źle, około
5. ZAIMKI - około 6
tam, tu, to, co?, kto?, mój. 
6. PRZYIMKI -  około 6-7
do, na, u, w, z, dla lub niekiedy uniwersalny zaimek a  na przykład: a mamy znaczy dla mamy, a górę znaczy na górę, a domu znaczy do domu, około. 
7. SPÓJNIKI - i 
8. LICZEBNIKI - jeden dwa, trzy
9. PARTYKUŁY - nie.

Normy rozwoju mowy    dla dzieci 3 - letnich prawidłowo rozwijających się.

–  stały wzrost słownictwa
–  rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego ( brak jedynie głosek dziąsłowych; stopniowe ustępowanie charakterystycznej miękkości spółgłosek
– szybki rozwój konstrukcji składniowych( budowanie wszystkich typów zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie
– wzrost sprawności komunikacyjnej i społecznej

Normy rozwoju mowy    dla dzieci 4 - letnich prawidłowo rozwijających się.

- stałe wzbogacanie słownictwa, budowanie zdań rozwiniętych i złożonych
- rozwój systemu fonetyczno – fonologicznego ( pojawienie się głosek dziąsłowych - oprócz r)
- częste używanie wyrazów nazywających cechy
- wzrost liczby przymiotników i przysłówków
- spadek liczby neologizmów dziecięcych i błędów gramatycznych
- wiek pytań- lawinowo wzrastająca liczba pytań, pojawianie się pytania: dlaczego?
- swobodne nazywanie relacji przestrzennych wyrażeniami przyimkowymi.
- w mowie dziecka pojawiają się głoski dziąsłowe sz, ż, cz, dż
– całkowicie zanikają  wcześniejsze zmiękczanie spółgłosek
– całkowicie ukształtowane jest  rozróżnienie artykulacyjne pomiędzy głoskami s,z, c, dz i ś,ź, ć, dź
- z wyjątkiem głoski r  wszystkie głoski polskiego systemu fonetyczno- fonologicznego  ( na 45 ważnych dla artykulacji) wypowiadane są  prawidłowo
- głoska R może być zastępowana jedynie   przez prawidłowe L
– intensywnie rozwija się zdolność narracji, która jest silnie związana z pamięcią symultaniczno- sekwencyjną  i lewopółkulowymi umiejętności takim jak: tworzenie, powtarzanie i zapamiętywanie sekwencji
– kształtuje się umiejętność nazywania  związków przyczynowo- skutkowych i ( lub) relacji czasowych, co  stanowi podstawę do łączenia zdarzeń i wyrażania tego językowo
– dobrze opanowane są wyrażenia przyimkowe nazywające relacje przestrzenne

Normy rozwoju mowy    dla dzieci 4 - letnich prawidłowo rozwijających się.

- w pełni ukształtowany  jest system fonetyczno- fonologi-czny
- wzrost zdolności narracji
- początki kształtowania się wiedzy metajęzykowej
- znaczny wzrost kompetencji komunikacyjnej
-swobodne operowanie elementami słownikowymi i gramatycznymi systemu językowego.                                       

- doskonalą się wcześniej zdobyte umiejętności

– oprócz zdań nazywających ( etykietująych) poszczególne fragmenty rzeczywistości , następuje porządkowanie zdań w określone spójne sekwencje i łączenie ich w spójne struktury, składające się  z 2, 3 lub większej liczby zdań
– kształtuje się wiedza metajęzykowa ( dzieci zaczynają bawić się słowami, potrafią rymować, dostrzegają różnego rodzaju niuanse językowe, zauważają wieloznaczność wyrazów oraz fakt, że istnieją obce języki.
– pojawia się głoska R
– u 6- latków pojawiają się inne środki stylistyczne np. porównania i coraz liczniejsze określenia
– sześciolatek ma już do dyspozycji wszystkie części mowy, kategorie gramatyczne i schematy składniowe polszczyzny.   

                                     
Uwaga!

Proces rozwoju językowego z końcem 6 roku życia w podstawowym wymiarze dobiega końca.

Ostatecznie kształtuje się system fonetyczno- fonologiczny oraz pojawiają się wszystkie kategorie tematyczne i schematy składniowe.

Podstawowe ćwiczenia ujęte w kategorie wiekowe

 
0-12 miesiąc życia

Ćwiczenia - Zalecenia dla rodziców ( opiekunów) i terapeutów 

–  wykonywanie masaży logopedycznych połączone ze stymulacją językową
–   częste, wyraźnie i wyraziste mówienie do dziecka   podczas jego stanów czuwania, ożywienia i zabawy
–   nazywanie przez dorosłego otaczających dziecko przedmiotów
–   nazywanie wykonywanych przez dorosłego czynności
–   wzmacnianie wokalizacji dziecka poprzez naśladowanie ( przez dorosłego) wydawanych przez dziecko dźwięków głównie  typowych dla języka ojczystego
–   zachęcanie dziecka do intencjonalnego naśladowania wymawianych przez dorosłego samogłosek i sylab (od 4 miesiąca życia)
–   nazywanie przez dorosłego fragmentów rzeczywistości, na które dziecko patrzy i którymi się interesuje ( od 6 miesiąca życia)
–   stymulacja językowa dziecka podczas  spacerów i wspólnie spędzanego czasu
–   nazywanie przez dorosłego wskazywanych przez dziecko palcem wskazującym fragmentów rzeczywistości
–    zapewnienie dziecku dużej  ilości  bodźców językowych ( werbalnych) czyli permanentna stymulacja językowa.
–    nauka onomatopei i ich powtarzanie przez dziecko ( patrz art. Zabawa w onomatopeje www.logopedia.pl )
–   zwracanie uwagi na dźwięki powstające w naturalnym otoczeniu i kojarzenie tych dźwięków z konkretnymi przedmiotami
–   śpiewanie lub odtwarzanie  z płyt CD dziecku kołysanek i czytanie  szeptem wierszyków ( z ukierunkowaniem na prawe ucho)

 12 -24 miesiąc życia

-   Terapeuta bawi się z dzieckiem  w onomatopeje    
-   Terapeuta pokazuje rzeczywiste  przedmioty, zabawki  lub  atrapy przedmiotów, nazywa je   bardzo starannie i  z wyrazistą mimiką.  Wyrazistość przekazu słownego może wzmacniać gestykulacją np. rozłożenie rąk  przy mówieniu" nie ma" lub wyciągnięcie ręki podczas wypowiadania "daj".

– Terapeuta ogląda z dzieckiem książeczki z tekstami drukowanymi. Odczytuje dziecku zapisane teksty uzupełniając odczytywanie opowiadaniem  treść ilustracji  własnymi słowami.   Język używany przez terapeutę musi być  dostosowany do możliwości dziecka.
– Podczas oglądania obrazków terapeuta  wskazuje posługując się palcem wskazującym dziecka wybrane fragmenty rzeczywistości i nazywa je. Zachęca dziecko do powtarzania.
– Terapeuta kieruje do dziecka także pytania: Co to?,  Kto to?, Gdzie jest kot?, Pokaż!
– Terapeuta zasłania ręką lub inną przesłoną niektóre przedstawione na obrazkach przedmioty i ( lub) postaci i  mówi do dziecka  np. : To auto. O!  nie ma auta. To miś. Nie ma misia. To lala.  Nie ma lali itp  ( w ten sposób terapeuta wprowadza formę dopełniacza).

 24-36 miesiąc życia

– Terapeuta pokazuje dziecku zdjęcia  i nazywa przedstawione tam przedmioty lub czynności. Wyrazistość przekazu słownego może wzmacniać gestykulacją np. rozłożenie rąk  przy mówieniu" nie ma" lub wyciągnięcie ręki podczas wypowiadania "daj". 
– Terapeuta pokazuje dziecku duże czytelne obrazki i nazywa je stosujac się do zaleceń j/w.
Na obrazkach  początkowo powinny być przedstawione rzeczy z otoczenia dziecka.
– Terapeuta pokazując obrazek prosi dziecko o jego nazwanie.  Jeśli dziecko nie potrafi nazwać obrazka terapeuta robi to za dziecko z bardzo wyraźną artykulację czyli stosuje technikę " zalewania mową". Następnie odwraca obrazek lub zasłania go ręką i pyta:

Czego nie ma? - wprowadzając w ten sposób ćwiczenie prawidłowej formy dopełniacza.

Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć, terapeuta odpowiada za dziecko.  Ważne, aby utrzymany był kontakt wzrokowy i dziecko musi widzieć twarz terapeuty.
– Terapeuta czyta z dzieckiem książeczki , wskazuje na znajdujące się  na ilustracjach przedmioty i podaje ich nazwy. Tak samo nazywa  czynności i cechy przedmiotów, zwłaszcza takie jak wielkość, kolor i cechy osób ( np. wesoły, smutny, zły).
– Terapeuta prosi dziecko o podawanie nazw przedmiotów, osób, czynności przedstawionych na obrazkach. Pytania terapeuty powinny być stopniowo coraz bardziej skomplikowane, od pytania: Kto  lub Co to jest?  poprzez Co stoi na stoliku?, aż do Czym bawi się Adam, a czym Kasia itd coraz trudniejsze. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć terapeuta jest  "głosem dzieka" czyli stosuje technikę " zalewania mową".
– Podczas czytania wspólnie z dzieckiem książeczek lub oglądania obrazków tematycznych terapeuta zachęca dziecko do nadawania imion postaciom i konsekwentnego posługiwania się tymi imionami ( jest to również ćwiczenie pamięci  oraz zdolności oznaczania i kategoryzowania)
– Terapeuta stosuje zabawę polegającą na wypełnianiu przez dziecko poleceń mówionych mu szeptem do ucha np. schowaj klocek pod poduszką, połóż misia na krzesełku, wrzuć piłkę do koszyka itp
– Terapeuta wprowadza Gry Językowe z wykorzystaniem zagadek nierymowanych , opartych na cechach definicyjnych przedmiotów np. Co to jest? Ma 4 koła, trabi na ulicy, a tata jeździ nim do pracy);  Babcia nosi je na nosie i czyta gazetę; Ma jedno uszo lub dwa, pijesz w nim soczek lub herbatkę itd. Poczatkowo dla utrwalenia rozwiązania dziecko może wybierać jako odpowiedź jeden z obrazków.
– Terapeuta wprowadza  Gry Językowe z wykorzystaniem zagadek rymowanych np. Kiedy się najlepiej bawię?. Gdy rechotam sobie w stawie. Kiedy skaczę, kiedy pływam.. .Czy już wiesz jak się nazywam?
– Terapeuta  może rozpocząć naukę czytania w oparciu o metodę symultaniczno- sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej ( patrz  : Pakiet do nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną lub  ( i)  zastosować   MWSL ( Metoda Wstępnej Stymulacji Logopedycznej) Jolanty Falany- Kozłowskiej


Czterolatek
– W czasie czytania książeczek, oglądania przedmiotów i czynności ( rekwizyty, atrapy zdjęcia, obrazki) terapeuta zadaje dziecku często pytanie: DLACZEGO? Wskazuje na związki  przyczynowo- skutkowe oraz  relacje: przestrzenne, czasowe, gradualne) zachodzące między obrazkami i  elementami historyjek obrazkowych, nazywa te związki, a następnie sprawdza rozumienie poprzez stawianie pytań typu: dlaczego, z jakiego powodu, czemu, po co itp.
– Terapeuta czyta kilkakrotnie krótkie wierszyki ze szczególnie wyrazistą intonacją i akcentem. Zachęca dziecko do uzupełniania krótkich fragmentów wierszyków, następnie fraz i całych wersów.
– Terapeuta czyta ( recytuje )  znany dziecku wiersz zmieniając jego fragmenty. Zadaniem dziecka jest wychwycenie i poprawienie  tych zmian np. Wlazł kotek na schodki ( powinno być płotek) i patrzy ( powinno być mruga) itp.

–        Terapeuta aranżuje Zabawy Tematyczne z zachowaniem naprzemienności ról i wykorzystaniem pacynek, figurek  lub zabawek np. w lekarza i pacjenta, klienta i ekspedienta, rodzica i dziecko, nauczyciela i ucznia itp. Zadaniem dziecka jest nie tylko odpowiadanie na pytania, ale również zadawanie pytań.
– W oparciu o czytane bajki i opowiadania terapeuta sprawdza rozumienie przez dziecko tekstów. W tym celu często pyta o bohaterów i związane z nimi wydarzenia.
– Terapeuta ćwiczy umiejętności opowiadania  przez dziecko usłyszanych treści zgodnie z kolejnością zdarzeń przedstawionych w tekście.
– Terapeuta stawia przed dzieckiem kilka przedmiotów do zabawy np. łóżeczko, misia, piłkę i prosi o wykonanie następujących poleceń np. misiu siedzi na łożeczku, piłka leży pod łóżeczkiem itd. Następnie terapeuta umieszcza zabawkę w określonym miejscu przestrzeni i pyta dziecko: Gdzie jest piłka? Gdzie siedzi  misiu itd.

W taki sam sposób ( z wykorzystaniem innych pomocy) terapeuta wprowadza kolejne przyimki, pamiętając o konieczności podawania przyimków w opozycjach  oraz ich frekwencji występowania w mowie potocznej ( na, do, z ( ze), w ( we), dla, u pod, o, od przed, za, nad, po )e

Ćwiczenia- Pięciolatki i Sześciolatki
– Terapeuta rozkłada przed dzieckiem historyjkę obrazkową zaczynając od 3- elementowej i stopniowo zwiększając  stopień trudności  prosi o ułożenie obrazków, aby stworzyć z nich opowiadanie ( należy zachować  kierunek układania zawsze  od strony lewej do prawej czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara).  Dziecko musi ( z pomocą terapeuty, jeśli jest to konieczne) językowo wyrażać związki przyczynowo- skutkowe  oraz relacje przestrzenne, czasowe, czasowe i gradualne.
– Terapeuta kontynuuje zabawę w rymy. Początkowo dla treningu i wprowadzenia w zagadnienie można czytać z dzieckiem znane wierszyki i zachęcać dziecko  do uzupełniania ostatnich, rymujących się wyrazów w wersach.  Następnie zachęca dziecko do budowania rymów na zasadzie tzw. pseudowyrazów czyli słów paradoksalnych, zestawiania par rymujących się wyrazów i układania prostych rymowanek. 
– Terapeuta organizuje zabawę tematyczną, w czasie  której dziecko używa konwencjonalnych formuł językowych. Ważne, aby aranżować różne sytuacje społeczne np. spotkanie z kolegą, spotkanie z panią w przedszkolu, spotkanie z księdzem, wizyta u lekarza, zakupy itp. W każdej sytuacji dziecko powinno użyć adekwatnych do sytuacji zwrotów językowych.
– Terapeuta może  kontynuować ćwiczenia czytania w oparciu o metodę symultaniczno- sekwencyjną autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej ( patrz Pakiet do nauki czytania )
– Terapeuta  uczy dziecko rozpoznawania i odczytywania wszystkich rodzajów druku  ( liter małych, dużych, pisanych i drukowanych).
– Jeśli w dalszym ciągu u dziecka 5- letniego ( skończony 5 rok życia)  utrzymującą się trudności artykulacyjne terapeuta  pracuje z dzieckiem z zastosowaniem MRA ( Metody Ruchów Artykulacyjnych) autorstwa Jolanty Falany- Kozłowskiej 

Uwaga!
1. Równolegle ze stymulacją lub ( i)  terapią mowy, języka i komunikacji należy prowadzić ćwiczenia słuchowe z uwzględnieniem słuchu awerbalnego, werbalnego, fonematycznego, pamięci słuchowej  oraz  analizy i syntezy sylabowo- głoskowej 
( patrz:  Zestaw do ćwiczeń słuchowych).
2.Skład  i cena pakietu może ulegać zmianie stosownie do dostępności pomocy na rynku. Zawsze jednak dobór pomocy uwzględniać będzie ich  aspekt i przydatność merytoryczną.

Zestaw został opracowany w oparciu o pozycje:

1..Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi. E.Stecko.
2. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka.Od noworodka do 6 roku życia. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.
3. Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka  od 4. do 36. miesiąca życia.,Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.
4. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska.,Jagoda Cieszyńska
5. Metody wywoływania głosek. Jagoda Cieszyńska

Oraz doświadczenia zespołu diagnostyczno- terapeutycznego P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne w Radomsku i Jastrzębiu Zdroju.

W  w/w  pozycjach znajdzie Zainteresowany wszystkie bardziej  szczegółowe opisy i  informacje.


UWAGA.
Skład i cena zestawu może ulec zmianie stosowanie do dostępności pomocy. Zawsze jednak dobór pomocy będzie uwzględniać ich aspekt i przydatność merytoryczną.

 

Cena przesyłki ustalana indywidualnie 
Przed zamówieniem zapytaj o termin realizacji 
Termin realizacji zamówienia od 24h do 14 dni roboczych

 

 

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Only registered users can post a new comment.

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

KONTAKT


P.W.D. APEX
ul. Kopernika 12, Strzałków
97-500 Radomsko
woj. Łódzkie, Polska


Nasi konsultanci odpowiedzą na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00-16:00


tel.:(44) 685-38-01

tel.:(44) 685-32-09

fax.:(44) 685-32-20


e-mail: biuro@pwdapex.pl,

zamowienia@pwdapex.pl,

apex@pwdapex.pl